Saytga kirish
A'zo bo'lish
SeXxUz.Ru - Ko`ngil ochar portal
Hikoyalar | SUĞURTA. by ♤YOLĞIZGINAM♤
аҳром айтилган манзилнинг эшиги қўнғироғини босди. Эшикни аёл киши очди. Баҳром ҳайрон қараб турганини кўриб:
- Ичкарига киринг, -деди.
Баҳром ичкарига кириши билан аёл эшикни ёпиб қулфлади ва бир хонага бошлади. Хона офисдек жиҳозланган, креслоли столда бир монитор ва бир ноутбук турарди. Баҳром кўнгли бироз тинчланди.
- Ўтиринг, менга ҳужжатларингизни берингчи.
- Мана, пулини ҳам хозирми?
- Бироз туриб, аввал ишни қилиб олай, -жилмайди аёл.

Кўринишидан чамаси 40 ёшларга борган аёл нафислигини хали ҳам йўқотмаган, чиройли ва қомати расо бўлиб, Баҳром унинг олдида бироз ўнғайсизланди. Уйда аёл ёлғизга ўхшади, чунки на эркак киши чиқиб келмади ва на болалар товуши келмасди. Лекин бу ҳақидаги мулоҳазасини ташқарига чиқаришга Баҳром ботинмади. Аёл ҳужжатларни кўриб чиқиб, керакли маълумотларни ноутбукка киритди. Шундан кейин исиб кетганини айтиб, хозир қайтаман, деганича хонадан чиқиб кетди. Баҳром авваллари ҳеч ҳам уй шароитида авто-суғурта олмаган, бугун зарур бўлгани ва дам олиш куни офислар бекиқ бўлгани сабабли аёлнинг уйига келганди. Аёл кириб кела бошлади, лекин ўтиришган хона эшигининг тутқичига лифчигини илиб қўйди. Баҳром тушунмай қолди. Аёл эса сезиб, сезмаганга олди. Жойланган материалларни бир нималар қилиб туриб ўзи гап бошлади:
- Хозир запрос юбордим, бироз вақт кетади, автомобилингизни текширтириб олишим лозим.
- Ахир аввал тез битарди, текширишмас эди шеклли?
- Уйда ўтириб ишлашим ноқонуний, ҳужжатини тўғрилаётган ҳар бир машинани текширишга мажбурман, бирор ишкали бўлса тўғрилаб беролмайман, ишимни тоза қилмасам эртага шшу учун жавобгарлик бўлади ахир.
- Ҳааа, сизни тушундим.
- Уйланганмисиз?
- Ҳа, нимайди? -Баҳром ҳайрон бўлиб бир аёлга ва бир эшик тутқичидаги лифчикка қаради.
- Болаларингиз нечта?
- Ҳмм ҳалиги, анави...
- Майли айтманг, ишингизга даҳли йўқ, ёлғиз аёл ким биландир гаплашгиси келади, шунинг учун сизга ортиқча саволлар бериб юбордим.
- Опа узр, сизни нотўғри тушунишни истамасдим, лекин биз ёлғиз бўлганимизга, ҳалиги...
- Лифчикни айтяпсизми?
- Йўўўқ, эрингиз борлар деб ўйлабман
- Беваман укажоним, -Баҳромнинг довдирашини кўриб кулиб жавоб берди аёл. – менга яқинроқ ўтиринг, манавилар тўғри ёзилганми?

Баҳром стулини тортиб аёлга яқин ўтириб олди, аёл унга дисплейдаги маълумотларни кўрсатиб тасдиқлатаркан, бир қўлини Баҳромнинг сонига секингина қўйди. Баҳром ўнғайсизланди, аёлга кўз қирини ташлади, аммо индамади. Аёл иш бўйича гапира туриб Баҳромнинг сонини секин темпда силай бошлади. Баҳромнинг ҳаёли бузилди, гаплари алмойи-алжойи чиқиб довдирашга ўтди. Аёл қилиғини тўхтатиш ўрнига қўлини аста-секин юқорироқ олиб боришга ўтди. Унинг қўли Баҳромнинг чотига еткач шим устидан асбобни силади. Аёлнинг шармсиз ҳаракатидан шокда бўлган Баҳром жим ўтириб, довдираб, гапиролмай қолди. Аёл баҳромга ўгирилди, лабларини унинг қулоғига олиб борди ва шивирлаб:
- Менга бир ҳизмат қилиб бера оласизми, йигитча? Чанқаган опажонингизни суғориб қўйсангиз бас, -деди.

Баҳром нимадир демоқчи бўлди-ю, деёлмади.Унинг тили айланмай қолди. Аёл ташаббусни қўлига олди ва Баҳромнинг оёқлари орасига жойлашиб тиз чўкиб ўтирди, сўнгра унинг лабларига лабларини босди. Баҳром кўзларини юмди, аёлнинг майин лабларидан шимишиб, ўзидан таҳминан 10-12 ёш катта аёлнинг тафтини ҳис эта бошлади. Аёл ўпишишга берилиб кетди, келишган Баҳромнинг лабларидан шимиб, тилидан сўриб ташлади. У шунчалар моҳирона ўпишганидан Баҳромда бегонасирашлик ва ҳавфсирашлик йўқолди. Беихтиёр аёлнинг кўкрагини ушлади. Аёл Баҳромга қаттиқроқ ёпишиб ўпишишни кучайтирди. Баҳромнинг истагини уйғотиб олиб, ўрнидан турди ва Баҳромни нариги хонага чорлади. Нариги хона ётоқхона бўлиб, замонавий мебелга эга, ўта шинам ва чиройли спальня эди. Улар киришгач Баҳромни тўшакка итариб юборди. Баҳром постелга ётиб қолганида, аёл унинг устига чиқиб ўтириб. Ўпишишни қайта бошлади. Бу сафарги ўпишишда аёл тўлғонганнамо ликиллар, Баҳром ҳам жозибасини йўқотмаган бу аёлни истаб қолгани учун уни эҳтирос билан ўпарди. Унинг қўли гоҳ аёлнинг белидан силар, гоҳо думбасини эзарди. Аёл ўзини ўта эркин тутиб, Баҳромни зўрлашга ҳам қодирдек ҳаракат қилмоқда эди. Ора-орада меҳр истаётганлигини, эрсираб қолиб Баҳромга ташланганини нозли овозда гапирарди. Баҳромнинг хирси батамом уйғонганида аёл унинг шимига ёпишди ва ечиб ташлади. Шимидан халос бўлган асбобини ушлаб олиб. лаблари билан уни эркалашга ўтганида Баҳром кайфланиб ётди. Жувон оғзига олиб Баҳромни янада ўзига шайдо қилгач, этагини бироз шимариб олиб, унинг устига чиқди ва асбобни ўз чотига текказди. Аёлнинг трусиксиз эканлигини Баҳром ана шунда билди. Аёл от мингандек позада Баҳромга миниб олиб, асбобига ўтириб-тура бошлади. Аёлнинг сўлагига бурканган асбоб, виделениедан ёғланиб кетган тешикка осонгина кириб олиб, аёлни “таъзирини” беришни бошлаб юборди. Аёл “от ўйин”ни бошлаб юборди. Кўркам бақувват йигитнинг олатига миниб олиб, ўзини санчитганича эротик ҳаракатларга муккасидан кетди. Баҳром эса аёлнинг тагидан уни эгаллаб олган, силтанишлари билан жувоннинг жонига оро кираётганди. Аммо Баҳром кучини етарлича латолмаётганди ва шунинг учун аёлни бир уринишда устидан тушириб, ўзи унинг устига ётди. Баҳром аёлнинг ичига бошқаттан кирганида, жувон қичқириброқ инграб юборди, унга Баҳромнинг кучли асбоби ботиб киргани ёққан эди. Баҳром кучини ростмана ишлата бошлади ва аёлни қаттиқ-қаттиқ қилиб, роса тўлғонтирди. Иккалови бир-бирига ёпишиб олиб, жувон оёқчалари билан Баҳромга чирмашиб олди. Баҳромнинг маза қилиши кучайиб боряпти. Аёл эса тугатаман, демасди. Аммо Баҳром хозир буни ўйламас, кўпроқ ўзини ўйлаб шаҳватига эрк беришга қарор қилди. Шунинг учун аёлни кучи борича олишга ўтди. Қаттиқ ва чуқур киришларидан аёл жинни бўлаёзгандек қичқириб инграр, ҳансираб нафас олар ва Баҳромни мадҳ этувчи сўзларни айтиб, кўзларини очолмай ётарди. Баҳромнинг ҳаракатлари кучли бўлгани билан кўпга боролмади, асбобини аёл қинидан тортиб олиб, унинг қорни ва кўкракларига сачратган холатда оқизиб юборди. Аввалига тушумай қолган аёл Баҳромнинг бўшанаётганини кўриб вазиятни англаб олди.Эротик овозда оҳ-воҳини қилиб туриб, Баҳром бўшаниб олишигача қўйиб берди. Кейин эса шартта Баҳромнинг сочларидан ушлаб олиб, сонлари орасига – аёлик ерига йигитнинг лабларини олиб бориб текказди. Олдинига қаршилик қилган Баҳромни бироз мажбурлагач, таслим бўлиб индамай ялай бошлади. Бу вазияда Баҳромда иштаҳа йўқроқ эди, лекин аёл ўзини госпожага айлантириб олиб, нозик мажбурлаш билан авратини йигитга ростмана ялатишга ўтди....
- Жооон, ялааа, ҳаааа, ана шундай ялаааа, бунчалар асалсан Баҳромчик......
Аёлнинг рағбат берувчи гап-сўзлари, танасининг мойилликни билдирувчи тўлғонишлари Баҳромда иштаҳа уйғотди ва энди у жону-дили билан ялашга ўтди. Аёлнинг авратини яларкан, жинсий лабларидан иштаҳа билан эмарди ҳам. Клиторни тили уи билан уқаласа, кичик жинсий лабларни аввал ялаб, кейин шимиб эркаларди. Аёл баъзан унинг тилини аёллик тешикчасига йўналтириб киргиздирар, ўзини тилга қилдириб кайф олишга ўтди. Баҳром асбоби билан охиргача бормаган ишини тили ва лаблари билан бажаришга “мажбур” эди. Аёлинг оргазми яқинлашаётганида Баҳромга клитордан сўриши кераклигини буюрди. Баҳром итоат қилди ва аёлнинг клиторини мулойим шаклда роса эмиб шимди. Аёл тўлғониб, ликиллаб, асал ерини Баҳромнинг оғзига бериб шимдириб, клиторини сўрдириб ётиб Баҳромнинг оғзига бўшаниб юборди. Унинг оргазми шу қадар кучли эканлигидан қичқириб юборди, сонлари эса қалтираб кетди. Ва бу холат 15 секундларга борди. Қалтираш тўхташи билан аёл бўшашиб қолган холатда, жимгина кўзларини юмганича бироз ётди. Кайфининг тўлқини тарқагачгина Баҳромга қараб:
- Россалик ифлос бола экансан, қани эди эрим бўлганингда, -деди.

Баҳром тилига теккан виделенияни аёлнинг сонларига артиб тилини поклагандек бўлди. Аёл кулимсираб унинг тилини яна қайтадан асалчасига олиб борди ва ичидан келган сувини сидириб олишини буюрди. Баҳром сўзсиз итоат қилиб аёлнинг “севги компоти”ни тили билан сидириб олди, авратини “тозалаб қўйди”. Иш батамом тугагач, аёл Баҳромни ўзига тортиб олиб, ҳозиргина чот ялаб булғанган лабларни ўпа бошлади..............................
Jozibali.Ru - Eng jozibali portal
Yuklab olish:
TXT format
Bo'lim: Boshqalar
Yozdi: * ツYOLG'IZGINAMツ (7 Sen 2021, 23:19)
Ko'rilgan: 145
Reyting: 1
*1 | 0*
Fikrlar: (0)
*Xabar:

Xabar yo'q!
Bosh sahifa